Vad Händer:
 
 Under detta år kommer jag att vara på följande evenemang:

28-30/11 RM i Norge, åker dit som Lagledare för SFF.

3-4/1 2014 HELSINKI KNIFE SHOW.